Prijave

Prijave 2018

Prijave & plačila

28. 2. 2018

30. 4. 2018

T30 30 € 35 €
T50 50 € 60 €
100UTVV - posamezniki 80 € 90 €
100UTVV - štafete (3 člani) 105 € 120 €

 

Plačila organizatorju:

Športno društvo TURA, Ulica Gradnikove brigade 15, 5271 Vipava

TRR: SI56  6400 0940 1040 482 (Hranilnica Vipava d.d.),
BIC SWIFT: HKVI SI 22
davčna št.: 41506081

namen: “T30 / T50 / 100UTVV ime priimek”

Prijave

Sprejemamo na spletni strani www.ultratrail.si, najkasneje do 30. 4. 2018 ali do zapolnitve limita 400 plačanih prijav tekmovalcev v vsaki kategoriji. Prijava je potrjena, ko je startnina plačana in prejeta na račun organizatorja. Prijave bodo upoštevane po vrstnem redu prejetih plačil. Odpoved prijave je možna samo z veljavnim zdravniškim potrdilom. Prehod med kategorijami je mogoč do 30. 4. 2018, pri čemer razlike v višini startnine ne vračamo.

Startnina vključuje

 • praktično nagrado,
 • okrepčevalnice na progi z napitki in prigrizki,
 • meritev časa,
 • topli obrok in pijača na cilju,
 • tuši na cilju,
 • zagotovljena zdravniška in reševalna služba,
 • vsi prevozi v izvedbi teka: (100UTVV, T50):
  • prevoz na startni prostor v soboto:
   • 100UTVV: Vipava – Ajdovščina,
   • UT50: Vipava – Vipavski Križ
   • T30: Vipava – Goče
  • prevoz tekmovalcev, ki tekmujejo v kategoriji štafeta, na prvo in drugo menjavo ter nazaj na cilj,
 • prevoz tekmovalcev, ki odstopijo na kontrolni točki, do ciljnega prostora,
 • štartno številko,
 • vreče za dodatno opremo, prepeljano na progo. (100UTVV – tranzicija v Batuje, K8/O5)

 

Pravila UTVV 2018

Splošni pogoji tekmovanja

 • Vsak tekmuje na lastno odgovornost.
 • Tekači morajo imeti predhodne izkušnje v gorskih tekih, ne smejo imeti vrtoglavice, biti morajo dobro fizično pripravljeni.
 • Zaradi izjemne zahtevnosti tekmovanja mlajši od 18 let ne morejo tekmovati na 100UTVV in UT50, mlajši od 14 let pa ne morejo tekmovati na T30.
 • Tekmovanje bo v vsakem vremenu. Izjema so samo situacije, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev (izjemno neurje …). V tem primeru o rezervni varianti proge ali celo odpovedi odloča organizator prireditve.
 • Trasa bo dobro označena (trakovi, tablice, zastavice …). Na ključnih mestih bodo tudi redarji (prostovoljci), ki bodo pomagali pri usmerjanju.
 • Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. Kakršnokoli iskanje in uporaba bližnjic ter tek izven poti se kaznujejo s takojšnjo diskvalifikacijo. Če več kot 200 m ne vidite nobene oznake, se vrnite do zadnje oznake in ponovno preglejte možnosti nadaljevanja.
 • Če so oznake izrazito pomanjkljive, ali jih ni, to sporočite na najbližjo kontrolno točko.
 • Vsi udeleženci morajo imeti predpisano obvezno opremo
 • Tekmovalec lahko prostovoljno odstopi od tekme na kontrolnih točkah. Svoj odstop mora takoj sporočiti organizatorju (kontakt na štartni številki).

 

Obvezna oprema

Oprema

100UTVV

UT50

T30

Štartna številka na vidnem mestu + + +
Posoda za vodo, ki jo mora imeti tekmovalec s sabo in ki napolnjena omogoča
avtonomijo med dvema okrepčevalnicama
+ o o
Astro folija + o /
Vetrovka + o o
Piščalka za signaliziranje + o /
Mobilni telefon (prižgan in utišan) + o /
Čelna svetilka z rezervnimi baterijami + o* /
Primerna tekaška obutev + + +
Oblačila, ki ščitijo v primeru temperaturnega razpona od -3°C do 30°C in v primeru močnega vetra
(sunki lahko na grebenih presežejo 100 km/h)
o o o
Zaščita pred soncem o o o
Energijska hrana o o o
Pohodne ali smučarske palice o o o

Obvezna oprema je označena s „+“, priporočena oprema je označena z „o“.
* Obvezno za počasnejše tekače.

Pregled obvezne opreme je lahko na štartu, ali kadarkoli ob progi. Če obvezna oprema ni popolna ali je tekač ne pokaže, sledi diskvalifikacija.

Opremo ima lahko tekač oblečeno ali spravljeno v nahrbtniku (torbi…).

V primeru napovedi slabega vremena si organizator zadrži pravico, da najkasneje dan pred prireditvijo naloži dodatno obvezno opremo zaradi varnosti tekmovalcev.

Oprema, ki jo tekmovalci prevzamejo na poti (tranzicija)

100UTVV - Ob prevzemu štartnih številk tekmovalci dobijo vrečo, ki jo napolnijo in na štartu oddajo. Organizator bo opremo v vrečah peljal v Batuje (K8 /O5 – 51,5 km – na polovico proge) in/ali na cilj (Gradišče, Kamp Tura), kjer jo lahko tekmovalci prevzamejo.

Kazni in prepovedi

 • neupoštevanje označene trase in uporaba bližnjic (na trasi so označene in skrite kontrolne točke), tekmovalec mora biti zabeležen na KT,
 • nepopolna obvezna oprema (organizator lahko kadarkoli na tekmi preverja ali ima tekmovalec vso obvezno opremo); tekmovalec mora imeti in pokazati obvezno opremo,
 • odmetavanje smeti na progo in ob njej,
 • uporaba transporta med tekmo,
 • izogibanje pomoči sotekmovalcu, ki je v težavah,
 • žalitve ali grožnje organizatorju ali prostovoljcem,
 • izogibanje zdravniškemu pregledu na progi,
 • nadaljevanje poti po izteku časovne omejitve,
 • Zgoraj naštete kršitve se kaznujejo z diskvalifikacijo.
 • Diskvalifikacija je lahko takojšnja, ali ob ugotovitvi nepravilnosti.

 Časovne omejitve

Časovna omejitev / razdalja

100UTVV

UT50

T30

Vitovlje – cerkev sv. Marije,
K7 / O8 – 44 km
10 ur
do 16.00, sobota
/ /
Štjak,
O8 – 78 km
21 ur
do 3.00, nedelja
/ /
Cilj, Kamp Tura, Gradišče pri Vipavi 35 ur
do 17.00, nedelja
15 ur
do 23.00, sobota
/

Tekmovalci morajo priti do kontrolne točke s časovno omejitvijo in do cilja pred iztekom le-te. Če tekmovalec pride na kontrolno točko s časovno omejitvijo po izteku le-te, je avtomatsko diskvalificiran in ga organizator prepelje na prireditveni prostor, prav tako je tekmovalec diskvalificiran, če ne pride v cilj pred iztekom časovne omejitve.

Za zadnjim tekmovalcem se po progi pomika „metla“, ki skrbi, da noben tekmovalec ne zaostane in po potrebi pospremi zaostale tekmovalce do naslednje kontrolne točke.

Okrepčevalnice in kontrolne točke

Ob progi je razporejenih več okrepčevalnic in kontrolnih točk. Na okrepčevalnicah lahko tekmovalci dobijo pijačo in hrano ter si napolnijo čutare s tekočino za nadaljevanje teka. Smeti lahko tekmovalci odvržejo samo na kontrolnih točkah in okrepčevalnicah.

Zdravniška oskrba

Kadarkoli na progi lahko zdravstveno osebje, ki oceni, da tekmovalec ni več sposoben varno nadaljevati tekme, izloči in poskrbi za tekmovalca. V primeru neupoštevanja tega, je lahko tekmovalec diskvalificiran.

Fotodokumentacija

Tekmovalci se strinjajo z uporabo foto in video materiala posnetega na tekmi v promocijske namene organizatorja.

Odgovornost

Tekmovalci se tekme udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za poškodbe, ali škodo nastalo na opremi. Z udeležbo na prireditvi se tekmovalec strinja z vsemi pravili in posledicami, ki veljajo za prireditev.

Pritožbe

Vse pritožbe morajo biti podane v roku pol ure po prihodu tekmovalca v cilj v pisni obliki s kavcijo v višini 50 €. O pritožbi bo odločala žirija tekmovanja. Odločitev bo sprejeta v najkrajšem možnem času. Na odločitev ni pritožbe.

Pritožbe glede nepravilnosti na progi morajo biti podane v pisni obliki in z dokazili (fotografski material ali vsaj tri priče).

Žirija

Žirija tekmovanja je v sestavi:

 • vodja organizacijskega odbora prireditve
 • tehnični vodja (vodja „trase“)
 • vodja kontrolne točke ali okrepčevalnice, katere se tiče pritožba
 • vsak, ki ga vodja tekmovanja smatra za pristojnega v določenem sporu ali pritožbi

Končna verzija navodil bo objavljena na spletni strani en dan pred tekmo.

Tehnična navodila bodo razložena tudi pred startom …(in/ali v petek zvečer pred predavanjem)